Programska Oprema

Funkcionalnost naših aplikacij in naprav zagotavljamo z lastnim razvojem in testiranjem programske opreme za vsak projekt posebej. Pri tem implementiramo pakete in module za posebne namene, ki so ravno tako plod našega razvoja, ali pa so razviti ekskluzivno za DAX.

Naše aplikacije tečejo na Windows ali Linux platformi, pa tudi na različnih mikrokntrolerjih, odvisno od obsežnosti in zahtev. Uporabljamo svoj standardni gragični vmesnik, posebne funckije ter servisno-diagnostični moduli in menuji pa so ločeni od uporabniškega vmesnika in zaščiteni s konfigurabilnimi nivoji omejitve dostopa.

Za velikoserijske proizvode nudimo statistične funkcije in sledljivost v podatkovnih bazah v kombinaciji z laserskim ali ink-jet označevanjem ter prikazom produktivnosti v realnem času.

EPSON RC+ Simulator

V fazi konstruiranja strojev in linij, kjer manipulacijo opravljajo roboti, je bistven in zelo dobrodošel podatek, kakšen taktni čas lahko stroj doseže. Eksaktno oceno časa robotskih gibov lahko dobimo z izdelavo simulacije gibanja robotov. Simulator RC+ vsebuje vse razpoložljive modele EPSON robotov. Poleg enostavnega in hitrega vnosa koordinat pa je možen tudi vnos 3D modela stroja in prijemal, s čimer obvladamo več neznank in potencialnih problemov pri zahtevnih projektih.
Simulacija gibanja robota je lahko pomemben del dobro pripravljenega projekta. S strankami na področju strojegradnje tesno sodelujemo že v fazi priprave projektov, kjer s pomočjo simulacij hitro pridobimo podatke, ki so lahko odločilni v konkurenci za naročilo projektov.